VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Đầu ra của tùy chọn [baitap] trong gói lệnh dethi.sty

Posted by nhdien on 02/05/2017

Tôi đã thiết kế lại đầu ra của tùy chọn [baitap], tương tự như tùy chọn [baithi] nhưng có thể trên 1 văn bản, bạn xem ví dụ dưới đây tất cả các khả năng đầu ra. Do gói lệnh được nâng cấp tự động và chính xác hơn, thay đổi lớn nên tôi không đưa mã nguồn lên đây, chờ khi nào gói lệnh xong để thống nhất.
Ví dụ đầu ra của gói lệnh \usepackage[baitap]{dethi}.

2 Responses to “Đầu ra của tùy chọn [baitap] trong gói lệnh dethi.sty”

  1. Huỳnh Thanh Tiến said

    Cảm ơn Thầy đã nâng cấp gói lệnh; Không biết sau khi nâng cấp chức năng gọi câu hỏi theo nhãn \item\useproblem{logic:1} có còn sử dụng được không ? Thưa Thầy sử dụng \item\useproblem{logic:1} trong soạn thảo mã tương tác trực tiếp và gián tiếp: soanthao-thuvien-matructiep không sử dụng được; vậy có cách nào khác phục không?

    • nhdien said

      Tất nhiên trong tùy chọn soanthao không sử dụng được, cái đó chỉ để soạn thảo thôi, làm đề và tài liệu phài là baitap, baithi. Bản sau thừa kế toàn bộ cái cũ, cái mới do người dùng sáng tạo ra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: