VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Cập nhật dethi.sty 3.2 về soạn thảo đề thi câu hỏi gián tiếp hoặc trực tiếp

Posted by nhdien on 29/04/2017

Một số lưu ý khi dùng gói lệnh và cập nhật mới:
1. Với lệnh \lietkedatrue thì đáp án được liệt kê như cũ: danh sách đáp án đúng của từng câu hỏi chứ không phải 4 hình tròn 1 câu hỏi đúng.
2. Để soạn thảo dễ, khi dịch quay lại nơi ta muốn sửa nên tôi có đưa vào gói lệnh tùy chọn: \usepackage[soanthao]{dethi} để chuyên cho soạn thảo như trong tệp mẫu tôi kèm theo đây. Còn sử dụng các tệp soạn thảo ra vẫn như cũ tùy chọ [baithi] làm đề sáo trộn cả câu hỏi lẫn phương án. [baitap] dùng để làm sách, bài báo và báo cáo, nhưng cùng một định dạng soạn thảo trên. có hai định dạng câu hỏi:
a) Định dạng câu hỏi \begin{equation}…….\end{equation} chỉ đưa vào bằng trực tiếp làm đề hoặc gián tiếp bằng \input{….}.
b) Định dạng bằng \baitracnghiem{<maso>}{<câu hỏi>}{<đáp án>} đưa vào bằng cách trích rút số lượng câu hỏi ngẫu nhiên.
Bạn lấy tài liệu ở đây.
3. Bạn có thể lấy tệp dethi.sty ở đây chép đè nên những chỗ các bạn đã dùng tệp này thì các chức năng cũ vẫn như vậy (gói lệnh bao giờ cũng kế thừa), thêm tùy chọn soạn thảo như trên.
4. Tôi đã xuất đáp án ra Excel, vì tôi chưa biết cách chấm nó thế nào theo từng đề hoặc nhiều đề, nếu các bạn có gọi ý gì thì tôi xuất ra theo ý muốn để tôi hoàn thiện.
Chúc các bạn may mắn.

2 Responses to “Cập nhật dethi.sty 3.2 về soạn thảo đề thi câu hỏi gián tiếp hoặc trực tiếp”

  1. File excel.xls đưa vào máy chấm chỉ có tựa cột là các mã đề thi, tựa dòng là thứ tụ từ câu 1 đến câu cuối, bên trong là chữ cái hoa phương án đúng.

    • nhdien said

      Cám ơn Anh Hùng Châu, tôi tham khảo cả tệp anh gửi cho tôi nữa.
      Chương trình sẽ có tùy chọn đưa ra khi cần, còn những cái khác vẫn như cũ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: