VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Tạo đề thi câu hỏi trực tiếp và có hình trong dethi.sty 3.0

Posted by nhdien on 14/01/2017

Khi làm bài tạo ra tệp đề thi trắc nghiệm từ dethi.sty 3.0 thông qua các tệp câu hỏi. Tôi quên mất dethi.sty 3.0 kế thừa dethi.sty 2.0 những tệp soạn cho 2.0 cũng chạy được trong 3.0.
Nghĩa là ta soạn đề trực tiếp từng câu hỏi một. Bài này tôi nói lại cách soạn trực tiếp từng câu hỏi này. Đã có ví dụ trong dethi.sty 3.0: Tệp đó là 01de-mh_toan_k17.tex.

Ngoài ra tôi còn mục đưa một hình vào các câu hỏi thì làm thế nào.

1. Ví dụ và hướng dẫn sử dụng lấy tại đây.

2. Xem trước hướng dẫn: taodethi-cauhoi-tructiep

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: