VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

dethi.sty 3.0 chữ phương án và đáp án đậm

Posted by nhdien on 05/12/2016

Một số bạn hỏi làm đậm các chữ cái của phương án và trong đáp án và phiếu trả lời thì làm thế nào? Chỉ cần thêm vào lệnh đã có như sau:
\khoanh{\bfseries\cbox}
\daungoac{\bfseries}{.}
Bạn xem ví dụ dưới đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: