VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

dethi.sty 3.0 với thư mục cơ sở dữ liệu

Posted by nhdien on 27/11/2016

Khi ta đã có kha khá ngân hàng câu hỏi, vấn đề đặt ra là làm sao phân loại và lưu trữ vào các kho cùng chủng loại và lấy ra dùng bất cứ khi nào. Một phương pháp thường dùng là lưu các dữ liệu câu hỏi vào các thư mục với chủ đề khác nhau; chủ yếu là vào các thư mục con của chương trình ta đang cần biên dịch.

Có thể làm các thư mục ở phía trong thư mục đang chứa tệp TeX của đề thi. Ví dụ ta có thể làm các thư mục /cauhinhhoc/; /caudaiso/;… để chứa các tệp câu hỏi theo cùng loại. Giả sử  ta có tệp câu hỏi
cauhoi-toan-2009a.tex trong thư mục phía trong ./cauhoidaiso/ thì các lời gọi thực hiện như sau
\selectrandomly{./cauhoidaiso/cauhoi-toan-2009a.tex}{20}
Dấu ./ đại diện cho thư mục trước đó.
Một đoạn mã
\begin{vnmultiplechoice}[title={\bf I. Các câu hỏi dễ}, keycolumns=3]
\selectrandomly{./cauhoidaiso/cauhoi-toan-2009a.tex}{20}
\selectrandomly{./cauhoihinhhoc/cauhoi-toan-2017.tex}{10}
\end{vnmultiplechoice}
\begin{vnmultiplechoice}[title={\bf II. Các câu hỏi khó}, keycolumns=3,]
\selectallproblems{./cauhoidaiso/cauhoi-toan-2009b.tex}
\end{vnmultiplechoice}
vidu02-thumuc-f1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: