VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

dethi.sty 3.0 bắt đầu tiến trình cải tiến

Posted by nhdien on 09/11/2016

  1. Quá trình phân bố phương án theo tỉ lệ 25% được lập trình lại và chạy nhanh hơn chính xác hơn.
  2. Tốt nhất là phương án đúng sắp đầu tiên trong mội câu hỏi, nhưng với tùy chọn [baitap] để làm sách và tại liệu lại chỉ có như vậy bất tiện khi làm tài liệu. Tôi đã làm mô đun phân phối phương án trong tùy chọn này. Như vậy tùy chọn này kém tùy chọn [baithi] in nhiều bản khác nhau 1 lúc. Nhưng để làm sách hoặc tài liệu thì không cần điều đó, miễn là nhúng vào article và book là được rồi.
  3. Dưới đây là ví dụ phân bổ phương án trong [baitap].

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: