VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

dethi.sty với những phương án khác nhau của câu hỏi trắc nghiệm

Posted by nhdien on 25/10/2016

Tuy là trắc nghiệm nhưng các phương pháp thể hiện khác nhau, đã thiết kế các phương án trên một dòng cùng số câu hỏi, có nhiều phương án liền nhau như vậy. Phương án thứ tư không được đảo do: “Cả 3 phương án trên đều đúng.”. Phương án treo trên một chữ gạch dưới mà vẫn phải đưa ra đáp án. Phương án không thay đổi được trong khi các phương án câu khác vẫn thay đổi….. Bạn xem đề môn Tiếng Anh dưới đây sẽ hiểu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: