VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (19) (Chuyên đề làm đề thi trắc nghiệm)

Posted by nhdien on 12/10/2016

Tôi chỉnh sửa gói lệnh dethi.sty được hướng dẫn theo câu hỏi.
1. Gói lệnh và mã nguồn mới ở đây.

2. Hướng dẫn sử dụng: tex-question19

8 Responses to “Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (19) (Chuyên đề làm đề thi trắc nghiệm)”

 1. Em chào thầy ạ. Em có sử dụng gói lệnh đề trắc nghiệm(gói vieexamdesign) của thầy. Em muốn làm 1 đề thi phần 1 là phần trắc nghiệm, phần 2 là phần tự luận thì phần 2 thêm vào dòng lệnh nào ạ. Em cảm ơn thầy
  Trả lời
  Bạn xem lại hướng dẫn sử dụng gói lệnh dethi.sty 2.0
  Trong đó có đề mẫu tổng hợp.

 2. afriendly said

  1. Cảm ơn thầy đã cập nhật rất nhanh gói lệnh. Thật vui mừng.
  2. Về căn trái các chữ “câu” vẫn chưa ổn. Từ câu 1 đến câu 9 đều thừa 1 khoảng trắng, nhìn vẫn không tốt.
  3. Về mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm, thầy có thể làm tương tự mẫu này được không?
  https://www.scribd.com/document/327471180/Mau-phieu-tra-loi-trac-nghiem-60-cau
  Số câu chạy theo số câu hỏi của đề.
  4. Một vấn đề mà trước có người hỏi, đó là tìm ngược từ sumatra sang tex (hoặc từ DVI tìm ngược về). Dù là input file hay gõ trực tiếp trong đề, không thể tìm ngược đũng vị trí được. Nó nhảy sang vị trí \end{vnmultiplechoice}. Tôi có thử 1 file tex khác thì vẫn tìm ngược bình thường.Tôi nghĩ do gói lệnh chạy làm mất liên kết. Có thể hay không, thầy chỉnh sửa chỗ này để có tuỳ chọn không dảo câu hỏi, không đảo đáp án, chỉ như 1 file tex bình thường để khi thay đổi, sửa chữa nội dung sẽ dễ dàng.
  5. Vẫn rất mong muốn có thể chọn ngẫu nhiên câu hỏi. Tôi có thử lệnh \random và dùng thêm if then, lệnh lặp trong latex nhưng chưa thành công ở bước nối thành tên file và dùng vào lệnh input. Mong thầy nghiên cứu thêm.
  6. Cho tới hôm nay, theo tôi, gói lệnh đã đạt được 70% hoàn hảo. Tôi nghĩ, cấp thiết nhất là mục 2 (hình thức), mục 3, 4, 5 về nội dung. Trong khi chờ đợi, tôi rất mong thầy có thể sửa được hoàn chỉnh mục 2 để sản phẩm đề được tốt. Còn 3, 4, 5 sẽ chờ thầy hoàn thiện. Cảm ơn thầy đã hao tổn nhiêu tâm trí, thời gian cho gói lệnh. Mong chờ thầy hoàn thiện.
  Trả lời
  1. Cám ơn Anh và mọi người
  2. Tôi sẽ thêm vào đó 01, 02, 03, …
  3. Tôi sẽ xem xét mẫu này, làm gép vào với làm đề hơi khó, nên làm riêng ra một tệp khác như anh đã làm để Photo thì hơn.
  4. Vấn đề này không thể tìm ngược được vì khi làm đề nó đã tráo các dòng và nhiều lần tráo như vậy tìm lại ban đầu là không thể và không có vết do tính ngẫu nhiên.
  5. Vấn đề hay và khó, tôi tin là làm được. Tạm thời như cách tôi làm liệt kê các câu hỏi, nếu không đưa vào đề thì cho % vào trước nó và mở nó dùng VieTeX quá dễ, rồi đóng lại.

 3. Xin chào thầy.

  Em có sử dụng gói lệnh đề trắc nghiệm(gói vieexamdesign) của thầy. Em xin thầy giúp em hướng dẫn cách lấy ngẫu nhiên một vài câu hỏi trắc nghiệm từ tệp khác như thế nào?

  Em cảm ơn thầy.

  2016-10-13 22:51 GMT+07:00 Bui Thanh Cuong :

  > Chào thầy. > > Em dùng gói lệnh \usepackage{tikz} và theo hướng dẫn thầy Nguyễn Thái Sơn > tạo đường tròn quanh chữ A, B, C, D > > \newcommand*\circled[1]{\tikz[baseline=(char.base)]{ > > \node[shape=circle,draw,inner sep=.8pt] (char) {#1};}} > > > Tạo phiếu trả lời trắc nghiệm phía trên câu hỏi em dùng môi trường > \begin{exampreface} > > > > \end{exampreface} > > Thực hiện như sau: > \begin{exampreface} > \textbf{PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM} > > \begin{tabular}{c c c c} > > \textbf{01.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad &\quad \textbf{06.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad &\quad \textbf{11.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad & \quad\textbf{16.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad \\ > > > \textbf{02.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad & \quad\textbf{07.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad & \quad\textbf{12.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad & \quad\textbf{17.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad \\ > > > \textbf{03.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad & \quad\textbf{08.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad & \quad\textbf{13.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad & \quad\textbf{18.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad \\ > > > \textbf{04.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad & \quad\textbf{09.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad & \quad\textbf{14.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad & \quad\textbf{19.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad \\ > > > \textbf{05.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad & \quad\textbf{10.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad & \quad\textbf{15.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad & \quad\textbf{20.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad \\ > > \end{tabular} > > Tạo được đề và có phiếu trắc nghiệm không đẹp lắm. Nhờ thầy hướng dẫn thêm. > > Cảm ơn thầy. > > > > Vào 22:46 Ngày 12 tháng 10 năm 2016, Bui Thanh Cuong thanhcuong45@gmail.com> đã viết: > > Xin chào thầy. >> >> Em có sử dụng gói lệnh đề trắc nghiệm(gói vieexamdesign) của thầy. Em >> xin thầy giúp em hướng dẫn cách chèn phiếu trả lời trắc nghiệm trước câu >> hỏi. >> >> Em cảm ơn thầy. >> >> Vào 19:36 Ngày 12 tháng 10 năm 2016, VieTeX >> đã viết: >> >> nhdien posted: “Tôi chỉnh sửa gói lệnh dethi.sty được hướng dẫn theo câu >>> hỏi. 1. Gói lệnh và mã nguồn mới ở đây. 2. Hướng dẫn sử >>> dụng: tex-question19 ” >>>
  Trả lời
  Gói lệnh dethi.sty không làm được điều này. Bạn tham khảo gói lệnh lamdethi.sty làm được như bạn muốn.

 4. Chào thầy.

  Em dùng gói lệnh \usepackage{tikz} và theo hướng dẫn thầy Nguyễn Thái Sơn tạo đường tròn quanh chữ A, B, C, D

  \newcommand*\circled[1]{\tikz[baseline=(char.base)]{

  \node[shape=circle,draw,inner sep=.8pt] (char) {#1};}}

  Tạo phiếu trả lời trắc nghiệm phía trên câu hỏi em dùng môi trường \begin{exampreface}

  \end{exampreface}

  Thực hiện như sau: \begin{exampreface} \textbf{PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM}

  \begin{tabular}{c c c c}

  \textbf{01.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad &\quad \textbf{06.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad &\quad \textbf{11.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad & \quad\textbf{16.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad \\

  \textbf{02.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad & \quad\textbf{07.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad & \quad\textbf{12.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad & \quad\textbf{17.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad \\

  \textbf{03.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad & \quad\textbf{08.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad & \quad\textbf{13.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad & \quad\textbf{18.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad \\

  \textbf{04.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad & \quad\textbf{09.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad & \quad\textbf{14.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad & \quad\textbf{19.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad \\

  \textbf{05.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad & \quad\textbf{10.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad & \quad\textbf{15.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad & \quad\textbf{20.} \circled{A}\quad \circled{B}\quad \circled{C}\quad \circled{D}\quad \\

  \end{tabular}

  Tạo được đề và có phiếu trắc nghiệm không đẹp lắm. Nhờ thầy hướng dẫn thêm.

  Cảm ơn thầy.

  Vào 22:46 Ngày 12 tháng 10 năm 2016, Bui Thanh Cuong đã viết:

  > Xin chào thầy. > > Em có sá»­ dụng gói lệnh đề trắc nghiệm(gói vieexamdesign) của thầy. Em xin > thầy giúp em hướng dẫn cách chèn phiếu trả lời trắc nghiệm trước câu hỏi. > > Em cảm Æ¡n thầy. > > Vào 19:36 Ngày 12 tháng 10 năm 2016, VieTeX > đã viết: > > nhdien posted: “Tôi chỉnh sá»­a gói lệnh dethi.sty được hướng dẫn theo câu >> hỏi. 1. Gói lệnh và mã nguồn mới ở đây. 2. Hướng dẫn sá»­ >> dụng: tex-question19 ” >>
  Trả lời
  Xin lỗi tôi không đọc được, bạn gửi lại cho tôi, chú ý phông unicode tiếng Việt.

 5. Thu Thuy said

  Với số lượng 20 câu trắc nghiệm, em tự làm thế này
  \begin{multiplechoice}[title={

  \it Chọn đáp án đúng và điền vào bảng sau} , rearrange=yes , keycolumns=5]%
  \begin{tabularx}{\linewidth}{|X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| } \hline
  \textbf{Câu} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\
  \hline
  \textbf{Chọn} & & & & & & & & & & \\
  \hline
  \end{tabularx}

  \vspace{0.5cm}
  \begin{tabularx}{\linewidth}{|X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| } \hline
  \textbf{Câu} & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\
  \hline
  \textbf{Chọn} & & & & & & & & & & \\
  \hline
  \end{tabularx}
  Trả lời
  Việc này có cách khác chứ không như bạn muốn đưa vào môi trường câu hỏi.

 6. Em Chào Thầy.
  Thầy cho Em hỏi nếu đang ở màn hình tệp PDF làm thế nào để quay ngược trở lại tệp TEX đúng vị trí con trỏ trong tệp mẫu trắc nghiệm Đề thi minh hoạ 2017. Em có bấm đúp chuột nhưng trong tệp trắc nghiệm con trỏ chuột toàn chỉ vào cuối tệp TEX mà không chỉ vào vị trí mình mong muốn.
  Trả lời
  Giải thích hơi dài, bạn đọc lại hướng dẫn sử dụng VieTeX. Tìm trong phần mục lục của tài liệu này.

 7. Vương Đình Hùng said

  Em Chào Thầy.
  Thầy cho Em hỏi nếu đang ở màn hình tệp PDF làm thế nào để quay ngược trở lại tệp TEX đúng vị trí con trỏ trong tệp mẫu trắc nghiệm Đề thi minh hoạ 2017. Em có bấm đúp chuột nhưng trong tệp trắc nghiệm con trỏ chuột toàn chỉ vào cuối tệp TEX mà không chỉ vào vị trí mình mong muốn.
  Trả lời
  Do tráo câu hỏi nên không có khả năng này với các đề thi, còn các tệp TEX vẫn không có gì thay đổi. Do có khả năng in ra nhiều đề thì không quản lý được dòng trong văn bản với dòng trong PDF.

 8. Xin chào thầy.

  Em có sử dụng gói lệnh đề trắc nghiệm(gói vieexamdesign) của thầy. Em xin thầy giúp em hướng dẫn cách chèn phiếu trả lời trắc nghiệm trước câu hỏi.

  Em cảm ơn thầy.
  Trả lời
  Phiếu trả lời như thế nào mô tả một chút tôi còn có hướng thiết kế,
  hay theo mẫu đã có, hiện tại tôi chưa có một loại phiếu trả lời nào, vì tôi không dạy phổ thông.

  Vào 19:36 Ngày 12 tháng 10 năm 2016, VieTeX đã viết:

  > nhdien posted: “Tôi chỉnh sửa gói lệnh dethi.sty được hướng dẫn theo câu > hỏi. 1. Gói lệnh và mã nguồn mới ở đây. 2. Hướng dẫn sử > dụng: tex-question19 ” >

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: