VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Hướng dẫn làm trình chiếu bằng LaTeX

Posted by nhdien on 26/09/2016

Trong thời gian gần đây rất nhiều người đã soạn tài liệu ngành Toán, Lý và Hóa học bằng LaTeX . Rất nhiều sinh viên, người học Cao học, Nghiên cứu sinh hoặc Báo cáo trong hội thảo, hội nghị cần tới Trang trình chiếu. Tôi chưa thấy một tài liệu nào ở ta viết về vấn đề này. Tôi soạn ra tài liệu này nhằm trợ giúp mọi người Làm Tài liệu trình chiếu bằng LaTeX. Với kinh nghiệm và mẫu có sẵn hiện nay tôi sẽ khuyên các bạn nên dùng các gói lệnh và các lệnh thích hợp cho các trang trình chiếu.
Lấy trên Google drive

One Response to “Hướng dẫn làm trình chiếu bằng LaTeX”

  1. Sơn said

    Tuyệt vời, thưa thầy, đúng cái em đang muốn học hỏi. Cảm ơn thầy, chúc thầy sức khỏe và cống hiến nhiều hơn nữa cho TeX!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: