VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Hướng dẫn sử dụng VieTeX 4.0

Posted by nhdien on 12/09/2016

Nhiều bạn dùng VieTeX nhưng vẫn hỏi những câu hỏi có trong hướng dẫn sử dụng rồi. Nhân đây tôi đưa lại tệp hướng dẫn để các bạn lấy về và lưu vào đâu đó cần thì mở ra xem lại:

helpvietex40

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: