VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (18)

Posted by nhdien on 01/09/2016

Một số vấn đề dùng LaTeX trong thời gian qua các bạn có yêu cầu sử dụng:
1. Lấy tại đây: tex-question18
2. Lấy qua Scribd

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: