VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Sách: Phương pháp quy nạp toán học

Posted by nhdien on 14/05/2016

Một phương pháp rất phổ biến trong toán học: Phương pháp quy nạp toán học. Cuốn sách này nghiên cứu kỹ các khía cạnh của phương pháp này.

One Response to “Sách: Phương pháp quy nạp toán học”

  1. Lê Chi said

    thưa thầy Điển, thầy có thể cho biết thời gian tới thầy tái bản những cuốn sách toán dành cho phổ thông nào ngoài 2 cuốn phương pháp Dirichcle & ứng dụng; và phương pháp quy nạp toán học.
    Trả lời
    Tôi không biết trước được, còn đang thỏa thuận với nhà xuất bản,
    họ làm hơi lâu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: