VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Tìm hiểu về các font toán miễn phí dùng được với TeX và LaTeX

Posted by nhdien on 20/04/2015

Stephen G. Hartke
Vietnamese translation by: Thái Phú Khánh Hòa

Một trong những thách tức lớn nhất trong việc lựa chọn một font nào đó để dùng với TeX hoặc LaTeX  là không có nhiều font toán khớp với các font dùng cho văn bản thuần khiết. Cách giải quyết hợp lý  là dùng các font  Postscript Type~1 với TeX cho môi trường văn bản (xem tài liệu  Font
Installation Guide của Philipp Lehman) tuy nhiên việc quy hoạch và đồng bộ hóa các font toán cho phù hợp với font của văn bản sẵn có  là điều rất cần thiết vì có rất ít font toán trong TeX mà đặc biệt là các font miễn phí. Thật ra thì trong vòng mấy năm qua, người ta đã công bố một số font toán có chất lượn cao. Mục đích của bài viết này là liệt kê tất cả các font toán miễn phí và nêu ra các ví dụ minh họa để bạn tiện theo dõi…..
Bản gốc có tại http://tug.ctan.org/tex-archive/info/Free_Math_Font_Survey/

Một bài tổng quan rất hay cho người dùng TeX. Nhưng ứng với tiếng Việt nhiều phông tương ứng không có mã T5. Tôi chạy lại tiếng việt tương ứng mã T1 và OT1 như bản gốc của phông. Một số phông đã cũ nhưng đã kiểm trả hầu hết các phông với tiếng Việt, các bạn xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: