VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Phông: Antykwa Poltawskiego – Phông có chân từ Ba Lan (gói lệnh antpolt.sty)

Posted by nhdien on 19/04/2015

Phông này do nhóm tác giả thiết kế cho ngôn ngữ Ba Lan, có bảng mã OT1 và T1 nên các ngôn ngữ La tinh dùng được.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: