VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Phông: Alegreya – Phông có chân ký tự (gói lệnh Alegreya.sty)

Posted by nhdien on 17/04/2015

Không phải phông nào cũng dễ dàng cài dấu tiếng Việt. Những gói lệnh lệch dấu như thế này rất ít vì tính chất các phông khi họ làm ra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: