VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Phông: Arev – kiểu chữ không chân (gói lệnh arev.sty)

Posted by nhdien on 15/04/2015

Mặc định LaTeX có ba kiểu chữ: Kỹ tự có chân (serif), Ký tự không chân (sansserif) và ký tự đánh máy (typewriter). Ví dụ gói lệnh chữ không chân sau đây thể hiện vntext.sty thích ứng với kiểu định dạng này.

One Response to “Phông: Arev – kiểu chữ không chân (gói lệnh arev.sty)”

  1. Toan said

    Thưa thầy em có thể download gói lệnh vntext của thầy tại đâu>
    Trả lời
    Không có ở đâu cả, tôi chưa phân phát. Cám ơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: