VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Phông: Accanthis (gói lệnh accanthis.sty)

Posted by nhdien on 14/04/2015

Trong trang web: http://www.tug.dk/FontCatalogue/ tập hợp rất nhiều phông miễn phí dành cho LaTeX. Trang web này khá hay và có nhiều điều học hỏi về phông. Tôi lấy địa chỉ từ đó và thực hiện phông trên tiếng Việt và kiểm chứng gói lệnh cài dấu tiếng việt của tôi vntext.sty. Gần như toàn bộ phông tiếng Anh OT1 và T1 đều chạy tốt với tiếng việt. tôi sẽ lần lượt định dạng mới phông cho tiếng Việt, Nội dung gồm
1. địa chỉ của phông
2. Cách cài đặt trong văn bản tiếng Anh và Việt
3. Các ví dụ định dạng của phông
4. Bảng mã phông này.

Ví dụ đầu tiên là Phông: Accanthis (gói lệnh accanthis.sty).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: