VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX:Điền một dòng bằng ký hiệu

Posted by nhdien on 13/04/2015

Điền một dòng hoặc một khoảng trắng bằng dấu chấm hoặc các ký hiệu tùy ý được mô tả trong bài này.

Xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: