VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh centerpage.sty 1.0 – Đặt khuôn chữ vào giữa trang

Posted by nhdien on 08/04/2015

Trong lớp văn bản article.cls và book.cls dùng in hai mặt (two side) thì các trang liên tiếp lệch đi để in hai mặt cho khớp. Nhưng công nghệ in hiện đại không cần như vậy nữa mà đòi hỏi các trang luông luôn ở giữa. Nếu đặt tùy chọn oneside thì các tiêu đề chạy và đánh số trang sẽ chỉ hiện một tiêu đề trang trái. Để đảm bảo vẫn giữa nguyên cấu trúc các lớp văn bản mà vẫn in vào giữa. Tôi có soạn một gói văn bản đặt tên là centerpage.sty. Cách sử dụng
1. Lấy gói lệnh về thư mục văn bản TeX các van đang soạn tở ra được centerpage.sty.
2. Đầu văn bản đưa vào \usepackage{centerpage} thế là xong.
3. Chạy chương trình dịch LaTeX bình thường.
Chú ý: nếu có lệnh \hoffset và \voffset ở dầu thì bỏ đi.
Bạn lấy gói lệnh ở đây.

3 Responses to “Gói lệnh centerpage.sty 1.0 – Đặt khuôn chữ vào giữa trang”

 1. Minh said

  Em xây dựng một bảng bằng môi trường tabular gồm 4 cột và 5 hàng, mong muốn của em là tên các nội dung của hàng 1 căn vào giữa, tên các nội dung các hàng khác căn về trái hoặc phải. thầy chỉ giáo cho em với.
  Trả lời
  Tôi cũng chưa có cách nào.

 2. Minh said

  Thầy chỉ dẫn cho em với!
  Em dùng gói portland để định dạng trang nằm ngang sau trang đứng. Nhưng khi biên dịch thì tiêu đề em đã căn ở giữa lại không nằm ở giữa trang ngang mà bị lệch về phải. Cũng như thế thì bảng được định dạng nằm ở giữa lại lệch hết về phải. Vậy cách khắc phục thế nào? Cảm ơn Thầy!
  Trả lời
  đừng dùng gói lệnh, mà dùng môi trường xoay bảng như trong sách tôi đã viết chương về biểu bảng.

  • Minh said

   Em chỉ có cuốn “Latex với gói lệnh và phần mềm công cụ”, mà trong đó không nói đến xoay bảng thày ạ. Thày chỉ giúp em cụ thể với.
   Trả lời
   Ở trang 194 và 195 có đấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: