VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh scalefnt.sty-Phóng to thu nhỏ phông chữ

Posted by nhdien on 06/04/2015

Tác giả David Carlisle có viết một số gói lệnh nhỏ tại:
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/carlisle
Gói lệnh scalefnt.sty nhằm mục đích phóng to nhỏ phông hiện thời của văn bản theo tỷ lệ.
Bạn xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: