VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Những bài đăng năm 2015

Posted by nhdien on 04/04/2015

Đã có sách bán tại 334 Nguyễn Trãi, Hà Nội, 17/09/2015
30. Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (17), 02/09/2015
29. VieTeX 4.0 chạy trên Window 10, 30/08/2015
28. Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (16), 22/08/2015
27. GIÁO TRÌNH GIẢI TÍCH LỒI ỨNG DỤNG, 09/07/2015
26.THỰC HÀNH TÍNH TOÁN TRONG MAPLE, 09/07/2015
25. Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (15), 25/04/2015
24. Phông: Antykwa Poltawskiego Light – tùy chọn của gói lệnh anttor.sty, 22/04/2015
23. Gói lệnh winfonts.sty phông windows trong LaTeX, 21/04/2015
22. Tìm hiểu về các font toán miễn phí dùng được với TeX và LaTeX, 20/04/2015
21. Phông: Antykwa Poltawskiego – Phông có chân từ Ba Lan (gói lệnh antpolt.sty), 19/04/2015
20. Phông: Antiqua – Loại phông có chân (Gói lệnh antiqua.sty), 18/04/2015
19. Phông: Alegreya – Phông có chân ký tự (gói lệnh Alegreya.sty), 17/04/2015
18. Phông: Latin Modern Typewriter Z – Ký tự kiểu đánh máy (gói lệnh zlmtt.sty), 16/04/2015
17. Phông: Arev – kiểu chữ không chân (gói lệnh arev.sty), 15/04/2015
16. Phông: Accanthis (gói lệnh accanthis.sty), 14/04/2015
15. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX:Điền một dòng bằng ký hiệu, 13/04/2015
14. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX:Phông ký tự cơ bản trong TeX, 12/04/2015
13. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX:Lệnh định dạng ký tự trong môi trường toán, 11/04/2015
12. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX:Ký tự gạch ngang, 10/04/2015
11. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX:Một số Macro có ích (2), 09/04/2015
10. Gói lệnh centerpage.sty 1.0 – Đặt khuôn chữ vào giữa trang, 08/04/2015
9. Gói lệnh dotarrow.sty – làm mũi tên đứt đoạn, 07/04/2015
8. Gói lệnh scalefnt.sty-Phóng to thu nhỏ phông chữ, 06/04/2015
7. Gói lệnh plain.sty-Lệnh TeX chạy trong LaTeX, 05/04/2015
6. Những bài đăng năm 2015, 04/04/2015
5. Cài đặt để tìm từ VieTeX sang SumatraPDF và ngược lại, 04/04/2015
4. Sử dụng SumatraPDF có lợi gì?, 03/04/2015
3. VieTeX không tìm thấy thư viện động vielexer.dll, 02/04/2015
2. Không gõ được tiếng Việt trong VieTeX, 01/04/2015
1. Phiên bản VieTeX 4.0 đóng gói trong USB, 04/03/2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: