VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Cài đặt để tìm từ VieTeX sang SumatraPDF và ngược lại

Posted by nhdien on 04/04/2015

Để thuận lợi cho việc soạn thảo và tìm kiếm từ VieTeX sang SumtraPDF và ngược lại ta đặt một số chương trình trong VieTeX như sau:
Option–>Configuration–>Set Program
1. Chọn 25. SumatraView PDF và chọn vào cuốn sách cuối ô [Command] như hình sau chọn đến chương trình SumatraPDF;
sumatra06Đặt cách này và kết hợp đặt trong SumatraPDF như bài trước thì tìm từ SumatraPDF sang tệp mở VieTeX.
2. Đặt để từ tệp TeX trong VieTeX tới tệp PDF trong SumatraPDF
Tương tự như trên nhưng lần này chọn
31. Forward Search PDF như trong hình
sumatra07Tìm từ tệp TeX sang tệp PDF.
3. Đặt như vậy khi dịch con trỏ đang ở tệp TeX sẽ đến đúng vị trí tệp PDF như hình minh họa sau:
sumatra084. Phiên bản mới của VieTeX có Menu khi sử dụng dẹp VieTeX thành 1/2 màn hình: windows–>Vertical halft Window
như hình trên, nửa còn lại bạn thu xếp 1 lần SumatraPDF như hình trên. Khi như vậy nhấn đúp ở tệp PDF bên phải, thì con trỏ nhảy đến chỗ TeX trong VieTeX.
sumatra09

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: