VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Sử dụng SumatraPDF có lợi gì?

Posted by nhdien on 03/04/2015

Hiện tại có rất nhiều chương trình đọc tệp đuôi PDF như Acrobat Reader, Foxit, … Nhưng SumatraPDF là chương trình miễn phí, nhỏ, gọn và hoạt động ổn định. Một số chức năng sau đây có thế mạnh cho SumatraPDF:
1. Mở được nhiều định dạng khác nhau:
PDF, ePub, MOBI, CHM, XPS, DjVu, CBZ, CBR
2. Đặt SumtraPDF chạy mặc định:
1- Vào một thư mục có tệp PDF và các tệp đó đang ở chế độ mặc định của Acrobat reader: Bấm phím phải và chọn open with–> [choose default programm…]
sumatra012- Chọn vào SumatraPDF và đahs dấu ô
[ ] Always use the selected….
sumatra023- Tập PDF được mở ra và Biểu tượng của các tệp PDF như hình sau là được
sumatra033. Các tệp cùng tên chỉ một bản mở, nghĩa là mở tệp cùng tên thì SumatraPDF xóa tệp đang mở và mở lại tệp mới.
Ta chỉ cần chọn
settings–>Avanced Options
(Điều này rất có ích khi mỗi lần dịch TeX)
sumatra044. Để nhấn đúp tại vị trí tệp PDF trở về vị trí của văn bản trong tệp TeX tương ứng.
Ta thực hiện và cài đặt như dòng cuối cùng hình sau: Trong tệp SumatraPDF đang mở chọn
settings–>Option
sumatra05

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: