VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

VieTeX không tìm thấy thư viện động vielexer.dll

Posted by nhdien on 02/04/2015

Mọi ngày vẫn dùng VieTeX bình thường, bỗng một ngày khi mở VieTeX thì thấy thông báo “cannot find library “vielexer.dll””, cách khắc phục ra sao?

Giống như bài trước, windows cài đặt lại chương trình vietex.exe chạy theo mode của nó. Khác phục ta lại làm
1. Vào thư mục có vietex.exe chọn vào tệp này rồi bấm phím phải chuột như hình
goviet012. Chọn vào properties và chuyển tab: compatibility
goviet033. Bỏ dấu chọn trong mục
[ ] Run this program in compatibility mode for
(Như hình ở trên là đúng, tôi đã bỏ dấu check rồi)
4. Khởi động lại chương trình VieTeX lại chạy bình thường.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: