VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Sử dụng VieTeX 4.0: Mẫu câu Toán học Anh – Việt, Bản 2.0

Posted by nhdien on 13/09/2014

Đây là bản nháp các thuật ngữ toán học. Mục đích khởi đầu cho các bạn mới viết bài cho các báo. Tập sách gồm các phần
1. Phần các thuật ngữ
2. Phần một số chú ý ngữ pháp
3. Một số các đọc ký hiệu và công thức
4. Các ký hiệu toán chuẩn soạn bằng LaTeX
5. Những ý kiến hay về viết báo tiếng anh và cách trình bầy chúng.
Đây chỉ là bản nháp, còn rất nhiều nội dung chưa đưa vào đây và cũng chưa được chọn lọc, mong các bạn cho ý kiến.

Những mẫu câu này đã có trong VieTeX 4.0 và tra cứu được khi nhấn F1 và chọn loại từ điển : Mâu câu Toán Anh-Việt.

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm  2014

One Response to “Sử dụng VieTeX 4.0: Mẫu câu Toán học Anh – Việt, Bản 2.0”

  1. Vu said

    thầy cho nhiêu tài liệu thế này bọn em thực sự rất hoảng. vì không biết phải bắt đầu từ đâu
    Trả lời
    Có bắt các bạn học tất đâu? Chưa học đã sợ thì còn làm được việc gì?
    Tối thiểu học theo tài liệu trên lớp, còn tất cả là tham khảo; bạn chắc chỉ muốn cho 1 tai liệu 100 trang rồi học thuộc lòng thi xong chẳng biết gì? bạn thấy môn nào cũng có rất nhiều sách viết về chủ đề đó mà không liếc qua xem khác thày mình dạy thế nào?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: