VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Sử dụng VieTeX 4.0: Tra từ điển trong khi soạn thảo LaTeX

Posted by nhdien on 12/09/2014

Từ điển dùng khi soạn thảo là quan trọng, không có tham vọng thiết lập đầy đủ các từ điển ở đây, tôi chỉ cung cấp loại từ điển để tra quan trọng nhất như từ điển các lệnh TeX, từ điển các thuật ngữ toán học,….

Khi đang soạn thảo phải tra một từ nào đó bằng nhiều cách như qua các từ điển chuyên nghiệp, hay ở chế độ tương tác nhấn vào từ cần tìm, nhưng vẫn bất tiện chuyển đổi chương trình. Tôi vừa hoàn thiện thêm tra cứu ngay trên văn bản và theo kiểu tìm kiếm kiểu google ra hàng loạt các từ tương tự có trong từ điển. Mặt khác còn kết hợp một từ tra nhiều từ điển một lúc.

Xem chi tiết ở đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: