VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh eqnarray.sty:Dóng công thức toán thích hợp

Posted by nhdien on 12/08/2014

Tác giả Roland Winkler viết gói lệnh:
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/eqnarray
Gói lệnh eqnarray.sty nhằm mục đích dóng công thức đẹp hơn.
Xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: