VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Sử dụng VieTeX 4.0: Cài đặt và các phần mềm kèm theo.

Posted by nhdien on 11/08/2014

Phần mềm VieTeX chỉ trợ giúp soạn thảo TeX và kết nối với các chương trình có sẵn, hệ thống TeX cho sản phẩm cuối cùng tốt nhất.Việc cài đặt VieTeX 4.0 không phải chỉ có nó là chạy được hệ thống khác, nó liên kết với MiKTeX để hoàn thiện hệ thống soạn thảo TeX. Sau đây là những chú ý cài đặt:
1. Những bạn đã sử dụng các phần mềm soạn thảo TeX có liên quan đến MiKTeX thì chỉ cần cài VieTeX 4.0 là dùng được ngay. Nghĩa là những bạn đã sử dụng VieTeX 3.0 trở về trước chỉ cần cài VieTeX 4.0 là sử dụng bình thường.

2. Bạn cài đặt lần đầu tiên thì xem trong Hướng dẫn VieTeX 4.0 với các phần mềm kèm theo, cài đặt theo thứ tự trong đó. Ngoài ra tôi có soạn bộ đĩa cài đặt có bán tại cửa hàng sách 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội (cạnh trường ĐHKHTN).

3. Trước đây tôi có để CD trên mạng nhưng chỉ một thời gian là họ không cho để nữa. Rất may và cảm ơn các bạn trang web sau đây đưa toàn bộ đĩa cài đặt và hướng dẫn cơ bản về cài đặt từ đầu, tuy là phiên bản VieTeX 3.0, nhưng chỉ cần thay VieTeX 4.0 vào đó là được.
http://www.k22math-hnue.com/2013/04/bo-ia-cai-latex.html

4. Trên youtube có trình chiếu hướng dẫn cài đặt các bạn tham khảo nhé

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: