VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Sử dụng VieTeX 4.0:Cắt bỏ ký tự và dòng trắng thừa khi soạn thảo văn bản TeX

Posted by nhdien on 10/08/2014

Trong khi soạn thảo rất nhiều ký tự và dòng trắng thừa khi biên dịch không có tác dụng gì vào kết quả cuối cùng. Nhiều khi ta bỏ đi những ký tự trắng và dòng trắng thừa đó ngay khi soạn thảo. VieTeX 4.0 thiết kế một số chức năng này, khi áp dụng thì số byte của tệp giảm đi rất nhiều và văn bản vẫn giữ chất lượng.
Xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: