VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Những bài đăng năm 2014

Posted by nhdien on 09/08/2014

54. Sử dụng VieTeX 4.0: Mẫu câu Toán học Anh – Việt, Bản 2.0, 13/09/2014
52. Sử dụng VieTeX 4.0: Tra từ điển trong khi soạn thảo LaTeX, 12/09/2014
51. Sử dụng VieTeX 4.0: Liên kết và nạp gói lệnh LaTeX, 27/08/2014
50. Bạn dùng VieTeX viết, 20/08/2014
49. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX:Tạo ký hiệu phủ định,13/08/2014
48. Gói lệnh eqnarray.sty:Dóng công thức toán thích hợp, 12/08/2014
47. Sử dụng VieTeX 4.0: Cài đặt và các phần mềm kèm theo.11/08/2014
46. Sử dụng VieTeX 4.0:Cắt bỏ ký tự và dòng trắng thừa khi soạn thảo văn bản TeX10/08/2014

45. Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (14), 08/08/2014

44. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX:Khoảng cách giữa công thức và văn bản, 07/08/2014

43. Sử dụng VieTeX 4.0: Tô mầu lệnh khi soạn thảo, 05/08/2014

42. Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (13), 04/08/2014

41. Gói lệnh remreset.sty:Đặt lại số đếm bảng, hình và công thức trong làm sách, 30/07/2014

40. Sử dụng VieTeX 4.0: Kiểm tra chính tả tiếng Anh và tiếng Việt, 26/07/2014

39. Sử dụng VieTeX 4.0:Lấy lệnh LaTeX trong VieTeX, 25/07/2014

38. Sử dụng VieTeX 4.0:Biên dịch TeX sang tệp PDF hoặc DVI, 23/07/2014

37. Sử dụng VieTeX 4.0: Chuyển đổi chữ hoa và chữ thường, 12/07/2014

36. Sử dụng VieTeX 4.0:Đưa vào các ký tự đặc biệt, 11/07/2014

35. Sử dụng VieTeX 4.0: Gõ tắt và làm từ gõ tắt, 10/07/2014

34. Sử dụng VieTeX 4.0:Xem ảnh trong tài liệu khi biên soạn, 09/07/2014

33. Sử dụng VieTeX 4.0:Chức năng tự đóng các dấu ngoặc, 08/07/2014

32. Sử dụng VieTeX 4.0:Làm danh sách chỉ mục, 07/07/2014

31. Sử dụng VieTeX 4.0:Xem ngược xuôi với SumatraPDF, 05/07/2014

30. Sử dụng VieTeX 4.0:Biên dịch tệp TeX sang DVI hoặc PDF, 04/07/2014

29. Sử dụng SumatraPDF:Chuyển tệp EPS sang tệp PDF, 01/07/2014

28. Sử dụng VieTeX 4.0:Lập bảng từ khối số, 29/06/2014

27. VieTeX 4.0, 19/06/2014

26. Gói lệnh librebaskerville.sty tạo phông serif, 29/05/2014

25. Gói lệnh accanthis.sty tạo phông accanthis, 27/05/2014

24. Gói lệnh dejavu.sty phông từ phông Bera và ký tự Arev, 27/04/2014

23. Phông chữ: Gói lệnh fbb.sty tạo phông, 27/03/2014

22. Phông chữ: Gói lệnh frcursive.sty chữ viết tay, 23/03/2014

21. Phông chữ: mf-frak.sty – Thể hiện chữ cổ Đức, 19/03/2014

20. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX: Biểu diễn phân số, 07/03/2014

19. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX: Một số Macro có ích (1), 05/03/2014

18. Gói lệnh esint.sty làm dấu tích phân, 26/02/2014

17. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX: Lệnh làm khoanh tròn hoặc vuông các ký tự hoặc ký hiệu, 25/02/2014

16. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX: Chuyển đổi sang số la mã, 24/02/2014

15. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX: Lệnh làm đậm ký tự và ký hiệu trong môi trường toán

14. Gói lệnh miniplot.sty Sắp xếp các hình, 20/02/2014

13. Gói lệnh figsize.sty tự động định dạng các chiều của hình, 19/02/2014

12. Gói lệnh alltt.sty ký tự phông đánh máy và thực hiện lệnh TeX, 18/02/2014

11. Gói lệnh formular.sty – Bỏ chỗ điền văn bản, 17/02/2014

10. Gói lệnh ulem.sty – các đường gạch trên từ và một câu chữ, 13/02/2014

9. Gói lệnh xifthen.sty mở rộng điều khiển dữ liệu, 12/02/2014

8. Gói lệnh ifthen.sty điều khiển luồng dữ liệu, 11/02/2014

7. Gói lệnh glossary.sty làm bảng ký hiệu viết tắt,10/02/2014

6. Olympic Toán các nước – Đề thi và Lời giải (6), 05/02/2014

5. Gói lệnh calculator.sty máy tính trong TeX, 04/02/2014

4. Chúc mừng năm mới, 31/01/2014

3. Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (12), 23/01/2014

2. nameref.sty chỉ dẫn chéo theo tên, 22/01/2014

1. Chúc mừng năm mới, 02/01/2014

2 Responses to “Những bài đăng năm 2014”

 1. Nguyễn Trí Nhân said

  Chào thầy sao em không cấu hình lại đuợc như thầy chỉ vào Setting ->Cofiguration nhưng mục này ở đâu em tìm hoài không ra
  Cám ơn sự trả lời của thày,
  Chúc thầy sức khỏe
  Trả lời
  Ở Menu: Options. Không có Setting vì bản cũ xót lại.

 2. Nguyễn Trí Nhân said

  2. C´acchu,o,ngtr`ınhd.ichTeX:
  LaTeX, Texify, yap, … ¯d˜a ¯du,.o,c c`ai s˜˘an, nhu,ngc´o thê,s,u,a ¯dô,i ¯du,.o,c theo c´ach: Setting

  Cofiguration nhu,c´ach hu,´o,ng d˜ân c`ai¯d.˘at tiê´p theo ¯dây.Kho,ang 14 chu,o,ng tr`ınh c`ai ¯d.˘at u,u tiên c´ac b.an không nên s,u,a l.ai v`ı ¯d˜a ¯du,.o,ccho tu,o,ng ´u,ng v´o,i c´ac n´ut trên thanh công c.u. Sô´1 l`a n´ut d.ich LaTeX, sô´2 l`an´ut xem t.êp DVI b`˘ang chu,o,ng tr`ınh yap.exe, sô´3 l`a chu,o,ng tr`ınh d.ich Texifycho t.êp TeX nhu,ng xem ¯du,.o,c ngay, … c´ac n´ut tu,o,ng ´u,ng kh´ac c˜ung nhu,v.âyho.˘ac tu,o,ng ´u,ng v´o,i Menu [Execute]
  Trả lời
  Đừng bao giờ copy trong tệp PDF (của tôi) vào đây, nói chung là không copy được chú ý nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: