VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Sử dụng VieTeX 4.0: Tô mầu lệnh khi soạn thảo

Posted by nhdien on 05/08/2014

Khi soạn thảo để phân biệt các lệnh, môi trường,… VieTeX đã thiết kế các mầu khác nhau để phân loại lệnh và môi trường rõ ràng. Nếu ta gõ vào cuối cùng mà lệnh và mội trường đã biết không phải mầu đó thì sẽ nhận biết là sai hoặc là lệnh mới chưa có trong hệ thống LaTeX hoặc là lệnh trong một gói lệnh riêng nào đó. Phân sau sẽ hướng dẫn một số lệnh có mầu đặc trưng khi ta lưu ý.
Xem chi tiết ở đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: