VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Sử dụng VieTeX 4.0:Lấy lệnh LaTeX trong VieTeX

Posted by nhdien on 25/07/2014

Chủ đề lấy lệnh LaTeX trong VieTeX rất phong phú. Các bạn biết càng nhiều về LaTeX thì sử dụng các chức năng tốt hơn. VieTeX đã chia thành các Menu: LaTeX là các lệnh chung Toaán cũng như văn bản;
Graphics các lệnh và cấu trúc hình; Tabular các lệnh về bảng,….Những bài trước tôi có nói một số macro biên tập, tự động,… đều liên quan đến lênh TeX. Bài này trình bầy một số lệnh lấy từ danh sách và tự động trên văn bản đang soạn.
Xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: