VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Sử dụng VieTeX 4.0: Chuyển đổi chữ hoa và chữ thường

Posted by nhdien on 12/07/2014

Khi soạn thảo bằng mã Unicode thì gõ vào chữ hoa hoặc chữ thường tự nhiên không có chú ý gì. Khi dùng mã TCVN thì tiếng Việt chữ hoa và chữ thường phông khác nhau khó sử dụng và dùng lệnh để điều khiển.

VieTeX khuyến khích dùng mã Unicode:Utf8, việc gõ vào và in ra tự nhiên như bất cứ ngôn ngữ nào khác tiếng Việt.
Xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: