VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Sử dụng VieTeX 4.0: Gõ tắt và làm từ gõ tắt

Posted by nhdien on 10/07/2014

Trong soạn thảo văn bản có rất nhiều từ lặp lại hoặc một cấu trúc LaTeX phức tạp khó nhớ mà vẫn phải gõ lại. Để soạn thảo nhanh người ta hay lập macro hoặc cụm từ viết tắt và chỉ gõ từ đó sẽ đưa ra cả cum từ ta cần. VieTeX 4.0 cung cấp cách làm đơn giản dễ sử dụng và luôn xem lại được các gõ tắt đó như thế nào?

Xem chi tiết tại đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: