VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Sử dụng VieTeX 4.0:Xem ảnh trong tài liệu khi biên soạn

Posted by nhdien on 09/07/2014

Khi soạn thảo văn bản TeX ta đưa ảnh vào bằng lệnh có các tệp. Nhiều khi ta muốn xem lại ảnh thông qua các lệnh đã gán tại văn bản.
VieTeX 4.0 cung cấp một số chức năng để xem tệp ảnh ngay tại vị trí tệp ảnh đã có.

Xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: