VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Sử dụng VieTeX 4.0:Chức năng tự đóng các dấu ngoặc

Posted by nhdien on 08/07/2014

Khi soạn thảo văn bản thường dùng các dấu ngoặc mở ra và dấu ngoặc đóng như các dấu {},[],(),<>, | |, ” “,…Trong VieTeX có giải pháp gõ ngoặc mở thì xuất hiện ngoặc đóng. Khi không muốn có ngoặc đóng thì làm thế nào?

Bạn xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: