VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Sử dụng VieTeX 4.0:Xem ngược xuôi với SumatraPDF

Posted by nhdien on 05/07/2014

Trong khi biên dịch từ TeX ra DVI xem ngược từ tệp DVI về tệp TeX và ngược lại từ tệp TeX sang Tệp VDI với yap.exe dễ dàng. Đối với Dịch từ TeX sang PDF thì xem ngược từ SumatraPDF về tệp TeX đã có từ lâu trong VieTeX. Phần xem từ  VieTeX hoặc Dịch từ TeX sang PDF đến dòng đó ngay rất khó khăn.
Xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: