VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Sử dụng SumatraPDF:Chuyển tệp EPS sang tệp PDF

Posted by nhdien on 01/07/2014

Khi dưa ảnh vào trong tài liệu TeX, người ta hay dùng gói lệnh graphicx.sty.
Khi trong tài liệu có ảnh đuôi eps, bmp,… chỉ dịch tập TeX ra tệp DVI, đây là cách đưa ảnh và biên dịch ra kết quả DVI nguyên bản của LaTeX. Gần đây người ta thường dịch tệp TeX ra thẳng PDF, nhưng tệp đưa vào chỉ là tệp ảnh có đuôi JPEG, PDF, PNG,…
Như vậy để dịch thẳng ra PDF một tài liệu từ tệp TEX khi đã có tệp EPS rồi thì làm thế nào? Phần sau là các làm điều này.
Bạn xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: