VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh librebaskerville.sty tạo phông serif

Posted by nhdien on 29/05/2014

Gói lệnh do Pablo Impallari và Rodrigo Fuenzalida viết có tại địa chỉ:
http://www.ctan.org/tex-archive/fonts/librebaskerville/
Xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: