VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Phông chữ: mf-frak.sty – Thể hiện chữ cổ Đức

Posted by nhdien on 19/03/2014

Gói lệnh mf-frak.sty do D. Taupin tạo ra để thể hiện phông t1-fraktur có tại
http://www.ctan.org/tex-archive/fonts/t1-fraktur
Phông t1-fraktur với ký tự cổ của đức và được thể hiện vào hai mã OT1 và T1.
Bạn xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: