VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh alltt.sty ký tự phông đánh máy và thực hiện lệnh TeX

Posted by nhdien on 18/02/2014

Gói lệnh alltt.sty giống như môi trường verbatim, nhưng những lệnh TeX thực hiện được.
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/base
Tác giả là Johannes Braams.
Xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: