VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh formular.sty – Bỏ chỗ điền văn bản

Posted by nhdien on 17/02/2014

Gói lệnh formular.sty có tại
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/formular
Tác giả là Hans-Christoph Wirth. Mục đích là tạo ra khoảng trống để diền chữ vào đó.
Xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: