VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh calculator.sty máy tính trong TeX

Posted by nhdien on 04/02/2014

Gói lệnh calculator.sty thể hiện các phép tính của máy tính cầm tay bằng các lệnh trong TeX.
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/calculator
Tác giả là Robert Fuster.

Bạn xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: