VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (12)

Posted by nhdien on 23/01/2014

Một số câu hỏi sử dụng tốt LaTeX và VieTeX tôi liệt kê ra đây:

Xem chi tiết.

3 Responses to “Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (12)”

 1. thanh said

  Chào thầy. Em làm mục lục trên hai trang giấy, nhưng trang thứ hai lại xuất hiện tiêu đề. Câu hỏi: Làm cách nào định dạng mục lục để cho trang mục lục thứ hai không xuất hiện tiêu đề?
  Trả lời
  Tiêu đề chạy nên có khi đã sử dụng nó từ đầu. Chỉ có khác là tiêu đề chạy có chữ “Mục lục” hoặc “Nôi dung luận án”,… làm như sau:
  \newpage
  \markboth{{\it Mục lục}}{{\it Mục lục}}
  \addcontentsline{toc}{section}{{\bf Mục lục\rm }}
  \tableofcontents

 2. thinh said

  Chào thầy. Em đang làm luận văn theo mẫu trên vietex. Em muốn định dạng lại mục lục nằm trên một trang bởi vì có một dòng trong mục lục nhảy sang trang khác.
  Trả lời
  1. Dùng làm nhỏ mục lục lại {\small …}
  2. Thêm vào mục lục lệnh

 3. hoangtuyet said

  mình muốn đánh chữ L là kí hiệu của Lebesger trong vietext
  Trả lời
  VieTeX chẳng tham gia gì vào việc làm chữ, cái đó thuộc TeX, cứ đánh lệnh TeX là được. Tra lệnh đó trong các sách TeX.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: