VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Chúc mừng năm mới

Posted by nhdien on 02/01/2014

Chúc mừng năm mới mọi người có ghé qua đây và đã sử dụng TeX, chúc sức khỏe và may mắn. Lịch năm nay 2014 hoàn toàn trùng với 1986, nhân đây tôi gửi lại lịch để các bạn xem xét.
lich1986lich2014Bạn lấy lịch 1986 ở đây:lich1986

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: