VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Lịch năm 2014

Posted by nhdien on 21/12/2013

Lịch năm 2014 trên 1 trang như sau:
lich2014Bạn lấy tệp ở đây: lich2014

One Response to “Lịch năm 2014”

  1. MinhHai said

    Thưa thầy, thầy có thể đăng file TeX lich2014 lên được không ạ? Em cảm ơn thầy.
    Trả lời
    Gói lệnh tập nguồn calxxx.sty có, bạn tự làm lấy thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: