VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh manfnt.sty – Ký hiệu cuốn sách đầu tiên của TeX

Posted by nhdien on 05/11/2013

Để viết cuốn sách TeXBook đầu tiên D. Knuth đã tạo ra một phông với một số ký hiệu. Hiện nay đã thành gói lệnh manfnt.sty tại
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/manfnt/
Bạn xem ở đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: