VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

calrsfs.sty thay chữ hoa trong môi trường toán

Posted by nhdien on 04/11/2013

Gói lệnh do Vadim V. Zhytnikov viết có tại địa chỉ
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/calrsfs
G ói lệnh dùng một phông làm chữ hoa.
Bạn xem ở đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: