VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Những bài đã đăng năm 2013

Posted by nhdien on 14/09/2013

71. 2013 in review 01/01/2014

70. Lịch năm 2014 21/12/2013

69. Olympic Toán các nước – Đề thi và Lời giải (5) 14/11/2013

68. Gói lệnh tensor.sty ký hiệu đạo hàm 13/11/2013

67. Gói lệnh esdiff.sty ký hiệu đạo hàm 11/11/2013

66. Gói lệnh commath.sty những ký hiệu hay dùng 08/11/2013

65. Gói lệnh wordlike.sty mô phỏng trình bầy trang như MSWord 07/11/2013

64. Olympic Toán các nước – Đề thi và Lời giải (4) 06/11/2013

63. Gói lệnh manfnt.sty – Ký hiệu cuốn sách đầu tiên của TeX 05/11/2013

62. calrsfs.sty thay chữ hoa trong môi trường toán 04/11/2013

61. Gói lệnh xargs.sty định nghĩa các vectơ 03/11/2013

60. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX: Ví dụ gói lệnh xcolor và lệnh \scalebox phóng to, thu nhỏ bảng, công thức 02/11/2013

59. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX: Lệnh \rasebox nâng và hạ một khối hộp 25/10/2013

58. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX: Lệnh \overbrace và \underbrace 22/10/2013

57. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX: Môi trường subequation đánh số công thức theo nhóm 19/10/2013

56. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX: Lệnh \stackrel và \substack 17/10/2013

55. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX:Lệnh \mathstrut và \phantom 16/10/2013

54. Olympic Toán các nước – Đề thi và Lời giải (3) 12/10/2013

53. Olympic Toán các nước – Đề thi và Lời giải (2) 30/09/2013

52. VieTeX và các ký hiệu Toán học 26/09/2013

51. VieTeX và viết tắt 25/09/2013

50. VieTeX chuẩn bị phiên bản mới 23/09/2013

49. Olympic Toán các nước – Đề thi và lời giải 22/09/2013

48. Chức năng của VieTeX trợ giúp tạo bảng 13/09/2013

47. Chương trình excel2latex chuyển đổi bảng trong Excel sang TeX 12/09/2013

46. Chương trình Latable trợ giúp làm bảng 11/09/2013

45. Thực hành tính toán trong Maple 10/09/2013

________________

44. VieTeX 3.1 và SumatraPDF, 09/09/2013

43. Gói lệnh listings.sty liệt kê mã nguồn của nhiều ngôn ngữ lập trình (2), 08/09/2013

42. Hướng dẫn làm trình chiếu bằng LaTeX, 02/09/2013

41. SumatraPDF cho phép chỉ chạy 1 giao diện, 31/08/2013

40. Lệnh tác dụng trên ký tự và ký hiệu trong môi trường toán, 30/08/2013

39. Chữ thân rỗng và nổi, 29/08/2013

38. calligra.sty phông kiểu chữ hoa hồng, 28/08/2013

37. algorithm2e.sty – gói lệnh biểu diễn thuật toán (1), 27/08/2013

36. Gói lệnh listings.sty liệt kê mã nguồn của nhiều ngôn ngữ lập trình (1), 26/08/2013

35. ctable.sty tích hợp tùy chọn của bảng, 25/08/2013

34. Gói lệnh tablefootnote.sty làm chú thích trong bảng, 24/08/2013

33. Gói lệnh tabularht.sty tùy chọn chiều cao bảng, 23/08/2013

32. Gói lệnh cellspace.sty điều chỉnh khoảng cách văn bản với biên hàng, 22/08/2013

31. Gói lệnh polynom.sty chia đa thức và phân tích ra thừa số, 21/08/2013

30. Làm sơ đồ khối bằng gói lệnh TikZ.sty, 20/08/2013

29. Gói lệnh flowchart.sty làm sơ đồ khối thuật toán, 19/08/2013

28. Chú ý những lệnh và môi trường mới tốt hơn trong LaTeX, 18/08/2013

27. xcolor.sty – Gói lệnh mầu và pha mầu toàn diện, 17/08/2013

26. Gói lệnh colortbl.sty tô mầu bảng, 16/08/2013

25. Gói lệnh tabulary.sty tính độ rộng và chiều cao cột bảng thích hợp, 15/08/2013

24. Gói lệnh parcolumns.sty – Làm các cột văn bản song song, 30/06/2013

23. Gói lệnh cài dấu tiếng Việt trên các bảng mã thông dụng của LaTeX, 22/06/2013

22. Gói lệnh stmaryrd.sty – Ký hiệu biểu tượng, 21/06/2013

21. Gói lệnh subfigure.sty tổ hợp đặt vị trí hình và bảng, 18/05/2013

20. Gói lệnh floatflt.sty đặt hình bên cạnh khối văn bản, 16/05/2013

19. Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (11), 09/05/2013

18. Gói lệnh shadowtext.sty làm nét bóng các ký tự, 04/05/2013

17. Bộ phông mã T5-Chữ Việt dùng cho LaTeX, 02/05/2013

16. Gói lệnh uni.sty – thể hiện gói phông universa, 01/05/2013

15. Giao diện mầu mới của lớp beamer.cls, 22/04/2013

14. Bản dịch học TeX trong lớp powerdot.cls, thử nghiệm bản cài dấu tiếng Việt mới, 21/04/2013

13. Gói lện pdfscreen.sty làm giao diện trình chiếu, 20/04/2013

12. Cập nhật gói lệnh titledot.sty 1.3 thêm phụ lục và chính xác hơn., 18/04/2013

11. Dùng fancybox.sty để làm trang bìa luận án, 15/04/2013

10. Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (10), 13/04/2013

9. Thử nghiệm lớn với gói lệnh vntext.sty, 07/04/2013

8. bookhands – Một tập hợp phông làm sách cũ của Đức, 03/04/2013

7. tcolorbox.sty – Tạo khung nội dung văn bản hoặc công thức toán, 09/03/2013

6. Thăm chùa Dâu và Đền Đô đầu xuân, 04/03/2013

5. Geogebra và Tikz vẽ hình, 15/02/2013

4. Geogebra vẽ hình và LaTeX, 12/02/2013

3. Câu đối Tết, 03/02/2013

2. Gói lệnh sfmath.sty – ký tự trong môi trường toán không chân, 01/02/2013

1. lastpage.sty – Số trang cuối cùng của văn bản, 14/01/2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: