VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Chức năng của VieTeX trợ giúp tạo bảng

Posted by nhdien on 13/09/2013

1. Giới thiệu
Trong quá trình tìm hiểu để viết cuốn sách về bảng trong \LaTeX\ có gặp nhiều phần mềm và gói lệnh trợ giúp làm biểu bảng. Dù sao đây cũng là công lao của nhiều tác giả tâm huyết về vấn đề này. Tôi đưa một số cách làm lên đây để các bạn tham khảo.
2. Giao diện VieTeX với bảng
Bạn vào đây xem chi tiết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: